MR10 I 2022

Savrupmājas jaunbūve priežu meža reljefā.

Ēkas apkurināmā platība 148m2.

Būvkonstrukcijas: SIA "Veisi"

© Unda Verbicka Arhitekte  

Berta.me